LOADING

Type to search

Bevisad besparing med licenshantering: 3000 SEK per PC

Bevisad besparing med licenshantering: 3000 SEK per PC

Share

[b]Olika företag valde att testa Snow License Manager under en tvåmånadersperiod. Den upptäckta möjliga besparingen var runt 3 000 kronor per PC. Detta gav också företagen en bra start till en kontinuerlig licenshantering (SAM).[/b]När ett företag anlitar Snow Software för att göra en SAM ROI-analys av sina licenser brukar en besparing på 3 000 kronor per PC identifieras. Statistik från de senaste analyserna visar att hela 3 miljoner kronor kan i genomsnitt sparas per företag.
– Under en SAM ROI-analys kan Snows programvara upptäcka skillnaden mellan installerad och använd mjukvara, vilken kan vara mycket stor, säger Patrik Burvall som är SAM-konsult hos Snow.
Ett exempel är ett företag som på 3 320 datorer upptäckte 1 850 installationer av Microsoft Office 2010 Access. Av dessa användes 1 825 inte alls, vilket motsvarade en kostnadsbesparing på 2 463 750 kronor. För företagets samtliga licenser fanns en besparingspotential på 11 701 000 kronor.

– Vi tar fram en rapport där vi bland annat belyser företagets potential för besparing. Förutom den kunskapen får de också en bra start till SAM, säger Patrik Burvall.
Under tvåmånadersperioden får företaget använda Snow License Manager i sin IT-miljö tillsammans med assistans från Snows konsulter. Förutom en SAM ROI-kalkyl får företaget klarhet i vad som är installerat på datorerna, vilka applikationer som används och översikt av hårdvarustatus.

Kunder som inte vet om de är intresserade av SAM och osäkra på fördelarna kan få klarhet i detta. För de allra flesta företag blir detta också en naturlig ingång till ett SAM-engagemang på permanent basis.
Från Patrik Burvalls sida finns stor förståelse för att kundernas tid är dyrbar och att det kan kännas som en tröskel att inleda den här typen av projekt.

– För vår tjänst behöver kunderna spendera ganska begränsat med tid. De behöver tillhandahålla en server, vara med vid starten och lära sig systemet, samt använda det för att uppnå egna syften med ROI-analysen. Vår lösning ska stödja, inte vara en belastning, säger Patrik Burvall.

Även om 3 000 kronor per PC kan bli stora summor, betonar Patrik Burvall att man inte ska stirra sig blind på kostnadsbesparingar. Visst, de är viktiga, men andra områden får inte glömmas bort.

– Fokuserar man bara på kostnadsbesparingar så kan det bli lite skevt. För ett sunt och långsiktigt SAM-engagemang rekommenderar vi en balansering av målen. Förutom besparingarna så handlar det också om licensefterlevnad och risker samt kontroll, säger han.

Som exempel på risker kan Snows licenshanteringsverktyg upptäcka vilka av en organisations datorer som inte har ett antivirus-program eller som har icke önskvärd mjukvara (t.ex. spel och torrentklienter) installerad.

– Så det finns andra fördelar med Snows programvara och SAM som man som kanske inte tänker på som kund. Det är en viktig lärdom, säger Patrik Burvall.

Pressreleasen kommer från: Newsdesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *