LOADING

Type to search

Vi inbillar oss felaktigt att e-scooters är som cyklar

Vi inbillar oss felaktigt att e-scooters är som cyklar

Share

Tekniken utvecklas snabbare än samhället, något som inte minst märks bland våra fordon. E-scooters och elcyklar är vanliga inslag i trafiken, men trots högre hastigheter än en vanlig cykel omfattas de ändå inte av försäkringspliktighet.

En e-scooter och en elcykel ska inte förväxlas med en cykel, inte heller ska de behandlas som en. De accelererar snabbare och kommer upp i högre hastigheter; ändå är de närmare cyklar i villkor än de är till exempel mopeder. På grund av detta framförs ofta både e-scooter och elcyklar på trottoarer och torg, vilket bidrar med risker då trafikrytmen rubbas på grund av dessa fordons hastigheter i jämförelse med de medtrafikanter som annars rör sig här.

Detta för med sig allvarliga konsekvenser och om en krock uppstår finns det inte mycket hjälp att få eftersom att fordonen ej omfattas av Trafikskadelagen vad gäller ersättning för personskada. Skadas föraren krävs det därför att man själv tecknat en försäkring; annars utgår ingen ersättning. Blir du istället påkörd behöver du likaså omfattas av t.ex. en olycksförsäkring då chansen är liten att föraren har en försäkring som också omfattar dig. Inte heller är det alla gånger fruktsamt att begära ersättning från föraren personligen, såvida man inte har bevis för vårdslöshet.

Hade det istället varit en moped hade händelseförloppet sett annorlunda ut. Ersättningar för men från skadan och kostnader i samband med olyckan skulle då utgå. Varför detta inte är fallet för liknande fordon är en fråga vi inte kan få svar på. Uthyraren bär heller inget ansvar och bolagen som vi varit i kontakt med har inga svar att ge.

Den obehagliga sanningen kvarstår; e-scootrar och elcyklar är inte försäkringspliktiga. De har högre hastigheter än sina medtrafikanter, men är olyckan framme ges ingen ekonomisk hjälp. Det är en risk för alla när tekniken utvecklas snabbare än vårt samhälle – det är dags att e-scootrar och elcyklar blir försäkringspliktiga.

Henrik Grotte, Folkets Ombud
Foto: Jens C Hilner

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *