LOADING

Type to search

Spree förvärvar Dinovo

Spree förvärvar Dinovo

Share

Spree erbjuder innovativa lösningar inom interaktiv IT till såväl privat som offentlig sektor. Förvärvet ger Spree AB ytterligare resurser för att stärka sitt tjänsteerbjudande samt möjligheten att agera som helhetsleverantör mot befintliga och framtida kunder. Spree AB kommer fortsättningsvis att erbjuda ett stort utbud av tjänster och produktioner inom interaktiv IT, till såväl det fysiska som det virtuella rummet.
"Dinovos mer byråinriktade verksamhet med fokus på konsultation, koncept-utveckling och projektledning kompletterar Spree’s kunnande vilket bidrar till att Spree ytterligare kan stärka sitt erbjudande gentemot marknaden."
säger Lena Larsson Fosstveit, VD på Spree.
"Vi har samarbetat med Spree under det senaste året och sammanslagningen är ett naturligt och mycket positivt steg för båda parter
" säger Martin Löthman partner på Dinovo. "Vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt vilket kommer gynna både nuvarande och framtida kunder." säger Andreas Edin Carlsson, partner på Dinovo.

Vi välkomnar dig att följa med oss in framtiden!
 

Pressreleasen kommer från: Newsdesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *