LOADING

Type to search

Möt en investerare på Pitch Bar

Nyheter

Möt en investerare på Pitch Bar

Share

Av Nina Jansdotter

Pitch Bar är en mötesplats mellan idé, bolag, entreprenör och kapital. En
plats skapad för att fler skall få kunna möjlighet att berätta om sitt
projekt.

– Jag vill förkorta avståndet mellan idé till fullskaligt projekt. Det finns
otroligt mycket talangfulla människor med intressanta projekt. Ett problem
är att hitta kapital, säger Mikael Roupé, som är initiativtagaren bakom
Pitch Bar.

Ofta får projekten avstanna för att det skall sökas kapital. Det är
förknippat med mycket arbete samt en ganska snårig resa att hitta kapital
kopplat till rätt kompetens.

– Pitch Bar är mitt bidrag för att vara mer synlig, tillgänglig och
samtidigt kunna effektivisera entreprenörens vardag. Pitch Bar är därför en
mötesplats, men som skapas inför varje möte. Det är start-up scenen som styr
vad som skall komma ut från varje möte.

Konceptet kommer vara mobilt för att lösa den geografiska svårigheten. Hur
når man som startup kapital utanför våra storstads regioner? Det är
ytterligare en dimension av det som gör det svårt, geografisk
tillgänglighet. Mikael kommer därför att resa runt till de platser som han
bjuds in till för att där sätta upp Pitch Bar.

Han har även bjudit in andra enskilda investerare samt investmentbolag, att
delta för att på detta sätt kunna ytterligare bredda och effektivisera
träffarna. Mikaels erbjudande blir att komma med tips på hur man kan ta sin
pitch vidare, samtidigt som han försöker koppla entreprenörerna med rätt
kapital.

– Rätt kapital innebär att investeraren även har kompetens till sin
investering och då även kan bidra insikter och kontakter,

Avslutningsvis berättar Mikael att det hittills har varit spännande att få
möjlighet att träffa entreprenörer och diskutera alla de utmaningar och
möjligheter som de står inför när de gör en startup.

– Konsekvensen av att vända på alla de vanliga sätten att göra saker, blev
Pitch Bar, för att underlätta mötet mellan människor. Det är i mötet som
synergierna uppstår.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *