LOADING

Type to search

Tips i valet av IP-telefoni

Tips i valet av IP-telefoni

Share

Telefonitjänster är kanske den viktigaste servicen till alla företag . Vad skulle hända med ditt företag om telefonsystemet slutade fungera? Detta gör att valet av en pålitlig telefonitjänsteleverantör är ett av de viktigaste IT-besluten i ett företag. Som med alla IT – inköp, är det viktigt att ta sig igenom den information som finns för att få svar på de frågor som är viktiga.

1 . Utvärdera operatör och den systemansvariges kapacitet när det gäller bredden av tjänster och flexibilitet av erbjudanden. IP-telefoni-lösningar kräver en IP-anslutning. Det är också klokt att använda samma nätverk för att tillhandahålla andra tjänster. Kom ihåg att kostnaden för att hantera olika leverantörer är mycket högre än att hantera en.

2 . Se till att säljaren är finansiellt stabil och har varit engagerad i verksamheten tillräckligt lång tid. Det finns ett stort antal leverantörer på denna marknad. Satsa på en tjänsteleverantör som har gjort betydande investeringar i teknik – och supporttjänster.

3 . Bestäm vilken infrastruktur som behöver bytas ut och när.
Det är inte alltid nödvändigt att byta ut befintlig infrastruktur, till exempel kan det vara möjligt att ansluta växeln till en IP -telefonileverantör med hjälp av en gateway. Detta kommer att säkerställa att telefonväxeln inte byts ut innan den är slut, men gör samtidigt att nya användare kan läggas till för IP-telefonitjänsten. Rätt leverantör kommer att göra denna övergång enkel.

4 . Leta efter en IP-telefonileverantör som har en tydlig färdplan.
Detta visar ett tydligt engagemang för att fortsätta att förbättra tjänsterna och lägga till nya funktioner. Teknik står inte still och din leverantör måste röra sig med marknaden.

5. Identifiera omfattningen av tjänsteleverantörens ansvar.
En av de stora fördelarna med att välja en IP-telefonitjänst är att det kan vara en helt hanterad tjänst av leverantören. Detta minskar dina IT – resurser, de som krävs för att leverera lösningen till slutanvändarna.

6. Se alltid till att du har budgeterat för resurskostnader och utbildning av personal. Kom också ihåg att ta med de förväntade kostnaderna för uppgraderingar och för att lägga till nya tjänster på 2-3 års tid.

7. Vissa leverantörer slarvar, särskilt när de är i en installations- eller snabb tillväxtfas. De har inte alltid resurser att distribuera tjänster till två eller flera datacenter. De har ett antal svaga punkter i deras hårdvara, mjukvara eller nätverk. Vad händer om ett helt datacenter är förlorat, vad händer då med kunddata, samtalsinspelningar och röstmeddelanden?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *