LOADING

Type to search

Utan innovation blir biltillverkare omkörda – batterier är det bästa exemplet

Utan innovation blir biltillverkare omkörda – batterier är det bästa exemplet

Share

Kampen om ledartröjan på bilmarknaden avgörs av satsningar på forskning och utveckling. För elbilar gäller det inte minst utveckling av mer effektiva och hållbara batterier. För att en tillverkare av elbilar ska kunna konkurrera behövs ett nära samarbete med ett innovativt batteriföretag. Vidareutvecklingen av batterier kräver stora resurser, skriver Martin Scotte produktchef på ORA Sverige.

Att ta fram moderna bilar, speciellt elbilar, handlar om stora insatser av forskning och utveckling (R&D). Det kräver självklart stora resurser och det är därför vi har sett flera sammanslagningar samt att mindre biltillverkare köpts upp av större under en lång tidsperiod. Att ha tillgång till stora resurser för forskning och utveckling är inte bara ett krav för att överleva som biltillverkare, det är helt nödvändigt för att skaffa sig konkurrensfördelar.

Ett tydligt exempel på det här, vad gäller oss på ORA som tillverkar och säljer moderna elbilar, finns i arbetet med att vidareutveckla batterier. Efter att utvecklingen av batterier legat närmast i träda under många år har den formligen exploderat under senare år. Populariteten för elbilar är en bidragande orsak till det. Den allmänna elektrifieringen är det underliggande skälet. När övergången till förnyelsebara energikällor tar fart uppstår ett stort behov av att effektivisera lagringen av elektricitet. 

Här kommer SVOLT Energy Technology in i bilden. Det är ett dotterbolag till Great Wall Motor Company (GWM) som äger ORA. SVOLT designar och tillverkar högvoltsbatterier för elfordon och för energilagring. Målet för SVOLT är att ta fram högvoltsbatterier som är säkrare, effektivare och har längre livslängd. Det kommer att ge mer hållbara och användarvänliga elbilar samt säkra tillgången på batterier till egna modeller.

SVOLT samarbetar inte bara med ORA och andra varumärken inom GWM-koncernen, utan även med bland annat Peugoet, Citroen, Fiat, Jeep och Opel. Planen för SVOLT är att 2025 ha fem batterifabriker i Europa och en total produktion på 200 GWh årligen. I dagsläget är produktionen 100 GWh. Att samarbeta med en innovativ batteritillverkare är redan av allra största vikt för biltillverkare och kommer att bli ännu viktigare.

Vikten av satsningar på forskning och utveckling gäller inte bara för batterier. ORAs ägare GWM satsade motsvarande cirka 12,7 miljarder kronor (8,54 miljarder yuan) på forskning och utveckling under de tre första kvartalen 2022. Det var en ökning på 67,7 procent, jämfört med samma period föregående år. 2025 räknar GWM med att stå för en ackumulerad satsning på forskning och utveckling på nästan 150 miljarder kronor.

Ett annat mått på GWMs satsning på forskning och utveckling är att koncernen 2022 fick 4 652 patent godkända, vilket var flest av alla kinesiska biltillverkare. Antalet för 2022 innebar en ökning med 42,9 procent jämfört med föregående år.

Pengar och patent är inte allt, även om de är nödvändiga inom bilindustrin. Det gäller också att omsätta de satsade pengarna i nya produkter som fungerar bättre, är mer kostnadseffektiva och bidrar till ökad hållbarhet i samhället. Det ska bli väldigt spännande att bidra till en sådan utveckling under de närmaste åren. Och vi på ORA vågar hoppas att kvalitativ innovation lönar sig i längden samt även bidrar till både samhällsnytta och en sundare utveckling inom bilbranschen. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *