LOADING

Type to search

HEP-Online lanseras, ett analysverktyg som optimerar företagens kompetensförsörjning

HEP-Online lanseras, ett analysverktyg som optimerar företagens kompetensförsörjning

Share

Organisationsforskarna Alicia och Rolf Medina har utarbetat ett evidensbaserat verktyg för den nya tidens kompetensförsörjning, HEP-Online. Genom att inventera kompetens inom organisationen och att ge medarbetarna möjlighet att själva styra sin kompetensutveckling så uppnås högre effektivitet.

HEP är ett resultat av akademisk forskning och erfarenheter från företagsvärlden. Det har varit en dröm för Alicia och Rolf Medina att utveckla ett redskap som kan användas ute i organisationerna.

– Vi tror att vi med HEP kan bidra till att organisationer kan nyttja människors kompetens bättre. Framförallt att människorna kan få använda det de är bra på. Det finns många dolda talanger i våra organisationer och dessa vill vi synliggöra, säger Rolf Medina.

Pandemin har lett till att betydligt fler arbetar online. Då blir det ännu viktigare att skapa transparens när vi behöver samarbeta inom och mellan företag och organisationer. Därför behöver vi boosta vår förmåga att hitta rätt person för rätt uppgift snabbt.

Med hjälp av HEP-Oline kan man konstruera olika kompetensprofiler som sedan sätts samman i team. Samtidigt kan hela organisationens kompetenser överblickas. Sammansättningen i olika team kan göras bättre och eventuella svaga punkter förstärkas.

–HEP-Online är en evidensbaserad digital lösning som också kan användas av rekryteraren i processen, både på individ- och på organisationsnivå, säger Alicia Medina.

Pandemin har också lett till att fler behöver söka sig vidare till nya jobb. HEP har olika kompetensprofiler som man kan använda sig av och där kan man se hur väl man matchar med dem. HEP blir samtidigt till en hjälp när man ska sätta rätt namn på sina kompetenser, något som krävs för att bli sökbar för arbetsgivare.

Foto Jens C Hilner

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *