LOADING

Type to search

Effektivare vård – med VR-behandling

Effektivare vård – med VR-behandling

Share

Foto: https://www.greenpix.se/

Stark ångest och oro ökar hos barn och unga.  Nio procent av alla barn lider av social rädsla, enligt europeiska och amerikanska studier. Social fobi är en av det största och vanligaste fobierna som ökar kraftigt hos barn och ungdomar.  Med hjälp av VR och VR-behandling råder Nordic Psychology bot på detta.

Ångestsjukdomar behandlas vanligen genom traditionell exponeringsterapi som är en typ av kognitiv beteendeterapi (KBT). Detta genom att “omprogrammera” hjärnan för att neutralisera rädslan. Dessa sessioner är ofta väldigt tidskrävande då man behöver hitta rätt miljöer, för att sedan ta sig till dessa platser tillsammans med sin psykolog. Därmed är tillgängligheten väldigt begränsad.

VR-behandling möjliggör för patienten att uppleva de ångestframkallande miljöerna utan att behöva lämna psykologens rum. Patienten utsätts för det ångestframkallande objektet eller situationen i ett antal hierarkiska steg där intensiteten ökar för varje steg. Under sessionerna guidas patienten av terapeuten för att lära sig att styra sin rädsla och ångest för att så småningom bli botad.

För barn och unga som lider av social fobi blir många vardagssituationer extremt jobbiga. I skolan är det många moment av muntliga redovisningar, tala inför klassen eller äta tillsammans med andra i matsalen som kan orsaka stark oro och rädsla för att göra bort sig.

Genom VR-behandling kan patienten till exempel få öva på situationer som att tala inför en publik och lära sig att träna på att ignorera negativa reaktioner, som att inte titta på de åhörare som gäspar eller tittar i sina mobiltelefoner.

”Vi vill bidra till att skapa ett hälsosamt, ångestfritt och mentalt välmående samhälle genom att erbjuda den senaste tekniken för psykologisk behandling. Initialt görs detta genom att lansera VR-behandlingsprogram för att öka tillgängligheten av effektiv evidensbaserad vård,” säger Matilda Sandström, legitimerad psykolog och initiativtagare till Nordic Psychology.

Evidensen visar entydigt på att VR-behandling ger ökad kvalité och effektivitet jämfört med behandling utan VR. Psykologen kan genom VR vara med när patienten utsätts för situationer och miljöer där patientens problem uppträder, och får på så vis tillförlitlig information om patientens beteenden i den givna situationen. VR-behandling är ett effektivt komplement till traditionell terapi, då exponeringen sker tryggt och säkert i behandlingsrummet.

Terapimottagningen Din Klinik som är en del av vårdcentralen Din Klinik, är först ut i Göteborg med att erbjuda VR-behandling mot stress, ångest, depression och fobier.

“Vi är stolta över att få vara först i Göteborg med att kunna erbjuda detta till våra patienter då kvalité och patientnytta är vår prioritet. För oss är det oerhört viktigt att kunna erbjuda vård som ligger i framkant och samtidigt säkerställa hög kvalité”, säger Martin Öst, Verksamhetschef på Din Klinik.

Nordic Psychology är ett produktbolag inom health tech, med visionen att revolutionera framtidens vård behandlingar. NP erbjuder helhetslösningar inom Virtual Reality (VR)-behandling till privat och offentlig sjukvård, med behandlingsprogram för bl.a. fobier, beroenden, stress, depression, ätstörningar och fysioterapi. Alla program är CE-certifierade och det innebär att vi klassificeras som medicinsk utrustning.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *