LOADING

Type to search

Äldre allt oftare osäkra inför mobiltelefoner

Äldre allt oftare osäkra inför mobiltelefoner

Share

Enligt en studie som synovate genomför i bland annat Sverige visar erfarenhet att majoriteten av gamla (91%) i Sverige använder mobiltelefon. En stor del (35%) av de gamla idag känner osäkerhet inför mobilteknik. Enkeltelefon.se lanserar därför sin seniortelefon med fokus på enkelhet. Telefonen är framtagen för att underlätta för sina konsumenter i användandet.

Undersökningen som genomförts av Synovate i flera Europeiska länder visar på skillnader mellan olika åldersgrupper. En tydlig skillnad i Sverige visar sig mellan äldre personer i urvalsgruppen 65-74 år och 75 och äldre.

– En betydligt mindre grupp över 75 år använder sig inte av mobiltelefon, än den generationen som kommer efter (65+). Vi vet att det beror på rädslan och osäkerheten inför att använda sig av ny modern teknik och att telefontillverkare idag ofta komplicerar sina produkter som egentligen i grunden är ganska enkla ur ett behovsperspektiv, berättar Daniel Frid verksamhetsansvarig på Enkeltelefon.se

Undersökningen från synovate visar att användandet av mobiltelefoner hos gamla människor fortsätter att öka.

– Vi har som ambition att alltid kunna leverera en produkt till våra kunder som är enkel och tydlig och utan att det för den skull ska blir dyrt för konsumenten. Synovates undersökning visar på flera intressanta aspekter men det som bör framhållas är att den största delen Seniorer (81%) i undersökningen uppger att de i första hand använder sin mobiltelefon för att ringa och ingenting annat. I andra hand uppger de att (41%) att de tar emot och skickar SMS.

Enkeltelefon.se har sedan början på året därför kunna möta marknadens behov genom att sälja sina seniortelefoner. – Det känns jättekul att vi är igång och vi har fått ett mycket positivt bemötande från marknaden, avslutar Daniel Frid på Enkeltelefon.se
Enkeltelefon.se ägs och drivs med sitt säte i Växjö, Kronobergs Län. Företaget tillhandahåller marknaden med enkla kommunikationslösningar som syftar till att hjälpa alla människor med ett behov av att kunna använda mobiltelefoni. Enkeltelefon.se marknadsför och säljer mobiltelefoner som på ett mycket tydligt och enkelt sätt kan användas av konsumenter. Produkterna är i första hand anpassade för äldre, synskadade, barn, personer med behov av larmfunktion, men även till alla konsumenter som uppskattar enkelheten i vår mobiltelefon.

Källa: Enkeltelefon.se
Pressreleasen kommer från: Newsdesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *