Svensk trygghetsapp framgångsrik i Indien

WalkMeHome pekar ut var i världen folk känner otrygghet

WalkMeHome är en svensk app som skänker trygghet via mobiltelefonen. Genom att lägga till personer som skyddsänglar kan du via appen meddela dem när du känner dig orolig, oavsett vart du ska. WalkMeHome släpptes nyligen i en internationell version och tack vare användningskartor går det nu att se var i världen folk känner sig otrygga – och förlitar sig på mobiltelefonen som hjälp.

I Sverige upplever 3 av 4 att brottsligheten i samhället ökar och att de ibland kan känna sig otrygga på vägen hem. 24 procent av kvinnorna uppger att de är ganska eller mycket otrygga och hela 10 procent anger att de kan avstå från att gå ut på grund av otryggheten.

Även i andra länder i världen känner människor sig otrygga och via WalkMeHomes användningskarta går det att se var koncentrationen är högst. En så kallad ”heat map” visar att störst antal användare finns, förutom i huvudmarknaden Sverige, även i Indien, Mexiko och delar av Sydamerika.

– Trots att Sverige statistiskt sett är ett väldigt säkert land finns det stora grupper som ändå känner sig otrygga. Vi tror att detta är långt ifrån unikt för vårt land och att stora delar av världen har det ännu sämre ställt med tryggheten. Genom statistiken över användningen av vår app kan vi få värdefull information om var i världen man använder mobiltelefonen som hjälp för att bli tryggare, förklarar Arne Hansson, vd på Xh Mobile Solutions AB som utvecklar WalkMeHome.

För att använda gratis-appen WalkMeHome krävs en smartphone med Android eller iOS som operativsystem. För att vara skyddsängel krävs dock bara en mobiltelefon som kan ta emot SMS. Vill du veta mer om hur WalkMeHome fungerar kan du gå in på www.walkmehome.se eller helt enkelt ladda hem appen och prova själv.

Xh Mobile Solutions AB är ett inkubatorbolag på Ideon Innovation i Lund och är även medlem i det sydsvenska mobilklustret Mobile Heights.

###

För mer information om WalkMeHome, besök www.walkmehome.se

Arne Hansson på 0703-19 47 40 eller arne@xhmobilesolutions.se
Jan Westström på 0723-05 90 60 eller jan@xhmobilesolutions.se

Pressreleasen kommer från: Newsdesk

Lämna en kommentar