LOADING

Type to search

Följa John – förödande för svenskt HR-arbete?

Följa John – förödande för svenskt HR-arbete?

Share

Ungdomar och äldre får inte längre jobb i Sverige och de homogena arbetsklimaten ökar. Endast Polen är sämre – det är dags att vi rycker upp oss.

HR (Human Resources) ska öka möjligheterna för utveckling för företag genom att förbättra företagens personalresurser men verkar istället hämma utvecklingsmöjligheterna. Arbetsklimaten uppnår idag många gånger inte sin fulla potential på grund av att HR inte riktigt längre har den ryggrad som de förr hade. Det ter sig snarare som att HR nickar och gör allt i sin makt för att föra fram ledningarnas åsikter och tankar snarare än att använda sin egen kunskap och professionalism.

Effekten är skrämmande. De som idag sitter med jobb har samma bakgrund, samma erfarenheter, samma etnicitet och samma ålder; endast Polen är sämre än Sverige på att anställa 55+ – det säger ganska mycket.

Detta kan i sin tur resultera i att arbetskraften blir likasinnad och på så vis att nya revolutionerande tankar och idéer går förlorade. Arbetskraften uppnår helt enkelt inte längre sin fulla potential då arbetsklimaten saknar mångfald både bland människor och i utvecklingen. Vi måste därför fråga oss vad vi vinner på att hålla fast vid traditioner istället för att se till vad som kan utvecklas och förbättras, vi måste fråga oss om vad vi är beredda att offra för jante-lagen.

Inte heller ser det bra ut för de anställdas chefer; de hinner inte med sina anställda och lider av överbelastning. HR har glömt bort ”human” i Human Resources och istället ligger fokus på siffror och rapporter. Om människan bakom arbetet är stressad och mår dåligt blir inte arbetet lika bra som om den anställde är motiverad. Istället för att ha kontrollpunkter som ska checkas av med fokus på byråkrati och siffror borde istället ledarskapsförmågan prioriteras. Detta för ett bättre klimat och genom detta ett mer långsiktigt perspektiv för företaget: Lojala och nöjda anställda är också ofta högpresterande.

Nej, genom att HR lägger ny fokus på ”human” och mindre fokus på siffror och kortsiktiga resultat skulle det svenska HR-arbetet kunna nå en högre nivå. Genom att även släppa in de unga, de gamla och människor med olik bakgrund och etnicitet än resten av arbetsstyrkan skulle nya höjder kunna bestigas. HR behöver återuppta den egna kunskapen och lita till vad som blir bäst för företaget på lång sikt snarare än på kort sikt; snabba resultat är inte alltid bra resultat.

Vi behöver med andra ord lämna den konservativa miljön där alla följer John, och istället våga sticka ut ur mängden. Det krävs mer människor inom HR som vågar använda sin professionalism till att förbättra, likaså krävs det mer människor på arbetsplatsen som vågar fråga och tänka själva. Kort och gott, det krävs mer ryggrad av både HR och miljön den skapar. Vi behöver rycka upp oss innan vi alla hamnar i samma sjunkande skepp.

Jag vill vinna i långa loppet. Vill HR det?

Kjell Lindström trendspanare och föreläsare

Magnus Dalsvall HR-expert och föreläsare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *