Eniro halvårsrapport, januari-juni 2012

Eniro stärker kassaflödet med 85 procent under kvartalet och står fast vid helårsprognosen. Vinsten före skatt uppgår till 195 MSEK. Den totala trafiken till bolagets tjänster ökar. 

ANDRA KVARTALET: APRIL-JUNI 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 001 MSEK (1 151), en minskning med 13 (-20) procent. Tidigarelagda katalogpublikationer har påverkat de totala intäkterna jämfört med föregående år med cirka en tredjedel av avvikelsen. Organiskt minskade intäkterna med 9 (-8) procent.
 • Totala onlineintäkterna ökade med 6 procent i kvartalet, organiskt 1 procent. Andelen digitala mediaintäkter av totala intäkter exklusive Voice uppgår rullande 12 månader till 73 procent (63)
 • EBITDA uppgick till 251 MSEK (319), en EBITDA marginal uppgående till 25,1 procent (27,7)
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 1,49 SEK (0,80)
 • Eniro har återbetalat en skuld till rabatt och gör en reavinst i kvartalet uppgående till 154 MSEK
 • Operativt kassaflöde ökade med 46 MSEK och uppgick till 100 MSEK (54)

HALVÅRET: JANUARI-JUNI 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 960 MSEK (2 117), en minskning med 7 (-22) procent
 •   EBITDA uppgick till 407 MSEK (441), en EBITDA marginal uppgående till 20,8 procent (20,8)
 •   Periodens resultat per stamaktie uppgick till 1,11 SEK (0,29)
 •   Eniro har återbetalat en skuld till rabatt och gör en reavinst uppgående till 154 MSEK
 •   Operativt kassaflöde ökade med 137 MSEK och uppgick till 113 MSEK (-24)

HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET

 • Eniro finansierade en bankåterbetalning med rabatt genom utgivande av preferensaktie. Preferensaktieemissionen uppgick till 400 MSEK före emissionskostnader. Reavinsten från återbetalningen uppgick till 154 MSEK.
 • Eniro Danmark har förvärvat Open Ad Exchange och därmed stärkt sin position och nätverkserbjudande på marknaden för sponsrade länkar

EFTER PERIODENS SLUT

 • Styrelsen i Eniro har justerat målet för bolagets kapitalstruktur från tidigare att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3 gånger till en nivå om 2,5 gånger.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, Koncernchef och VD, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Pressreleasen kommer från: Newsdesk

Lämna en kommentar