LOADING

Type to search

Elever dubbelt så engagerade vid 3D-undervisning

Elever dubbelt så engagerade vid 3D-undervisning

Share

Kista, 1 november 2011 – Ett pilotprojekt lett av Texas Instruments (TI) DLP, har genomförts över hela Europa och visar att 3D i skolundervisningen har haft mycket positiva effekter på elevernas engagemang, koncentration och provresultat. Texas Instruments samarbetade med flera projektortillverkare i Europa, däribland NEC Display Solutions Europe som bidrog som teknikpartner i tre av totalt sju länder i Europa, där Sverige var ett av länderna.

Man tittade på skillnaderna i hur eleverna tog till sig och förstod information samt deras inlärningsbeteende vid traditionell 2D- respektive 3D-undervisning. Undersökningen visar att 3D-projektorer i klassrummet kan ha en stor positiv inverkan på undervisningen. De skolor som deltog använde sig av DLP 3D-projektorer från bl.a. NEC Display Solutions Europe.

Resultatet från undersökningen visar att 92 procent av eleverna var uppmärksamma under 3D-undervisningen medan endast 46 procent visade sig aktivt uppmärksamma under 2D-undervisningen. Testresultaten förbättrades även till en större del i 3D-klassen, där 86 procent visade på ett förbättrat resultat, att jämföra med endast hälften, 52 procent, i 2D-klasssen. De individuella testresultaten ökade i genomsnitt med 17 procent i 3D-klassen jämfört med 8 procent i 2D-klassen i förhållande till de prov som gjorts innan undersökningen.

I Sverige genomfördes pilotprojektet vid Gärsnäs Skola i Simrishamn, där både 2D- och 3D-projektorer från NEC användes. 

– Undervisning i 3D får mina elever att engagera och interagera med kriterierna på ett helt nytt sätt, säger Madeleine Liwell Jeppsson, pedagog vid Gärsnäs skola i Simrishamn. Effekten detta hade på deras förmåga att lära, och deras nivåer av entusiasm och uppmärksamhet var häpnadsväckande. Denna forskning visar tydligt den enorma potential som 3D-tekniken har att erbjuda utbildningssystemet.

På samtliga pilotskolor var det tydligt att 3D minskade tiden det tog för eleverna att lära sig koncept samt ökade deras uppmärksamhet vilket resulterade i en djupare förståelse bland eleverna. Resultaten visade på att 3D-projektorer i undervisningen är något som borde övervägas för framtida satsningar på alternativa inlärningsmetoder som ökar elevers förståelse och inlärning.

– NEC har en stark tradition av att vara involverade i tekniska utbildningslösningar. Nya tekniska möjligheter så som 3D-projektorer, Tablets och interaktiva whiteboardtavlor, är som gjorda för klassrummen och går hand i hand med barns höga tekniska förståelse idag, säger Erica Robertsson, produktchef på NEC Display Solutions. Projekt som detta tillåter oss att samla värdefull information, samtidigt som vi kan nå ut med information om denna intressanta och effektiva inlärningsteknik.

Under undersökningen testades eleverna före och efter undervisningen, med en kontrollgrupp som fick undervisning i 2D-format och en kontrollgrupp som fick samma undervisning i 3D. Elevernas förmåga att minnas testades med ett prov 4 veckor efter undervisningen och ansvariga tittade även på elevernas engagemang under lektionerna vid förbestämda tidpunkter under undersökningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Kjellser, PR Manager EMEA, NEC Display Solutions Europe
Telefon +46(0)8 635 92 63, E-post: ann.kjellser@eu.nec.com 

Pressreleasen kommer från: Newsdesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *