LOADING

Type to search

Behövs fackförbunden i det digitaliserade arbetslivet?

Nyheter

Behövs fackförbunden i det digitaliserade arbetslivet?

Share

Vi är mitt inne i en omvandling av arbetslivet av samma dignitet som industrialiseringen innebar och deltar i skapandet av det digitaliserade informationssamhället. Gamla grundvalar, normer och värderingar är i gungning och det tar sig i olika uttryck. Fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna uppkom under industrialiseringen och frågan jag ställer mig är om de fyller en funktion i arbetslivet det alltmer digitaliserade informationssamhället och i så fall vilken är den funktionen?

Människor, värderingar, yrken och dess utförande har genomgått stora förändringar. Vi har gått från kollektivism till Jag AB och är nästa steg ”oberoende beroende”- en kollektiv individualism?

Och var får då arbetsmarknadens parter plats och vilken roll tar de? Det allt mer digitaliserade samhället och arbetslivet möjliggör snabb direktkommunikation och som i ett rasande tempo ofta leder till omedelbart agerande på vissa frågor. Bra eller dåligt? De facto kvarstår att det sker. Och det sker här och nu, mitt i den tid vi lever i.

Ryanair-piloterna är ett exempel på hur man via olika sociala medier driver sina egna frågor. Sjuksköterskeupproret som får stöd av allmänheten är ytterligare ett exempel när man tar vara på kraften i sociala medier och använder den för egen sak. Frågor som tidigare drivits av fackförbund och i förhandlingar med arbetsgivare. Kanske är det en reaktion på ett, som många upplever och pratar om, allt flatare fackligt engagemang och som många anser blivit allt för byråkratiskt och segt. Att medlemmarnas åsikter inte tas tillvara och att många fackrepresentanter sitter i arbetsgivarnas knä och är oengagerade i medlemmarnas krav och behov.

I kontakten med fackförbund och arbetsgivarorganisationer som jag har haft under senare år upplever jag att de inte hängt med och inte inser att det är 2013 och att arbetslivet genomgår en stor förändring. Det som har mött mig är ett tankesätt som fortfarande präglas av ett arbetsliv, medarbetarskap samt ledarskap som var aktuellt för mer än 30 år sedan. Och att det finns tendenser till att man strävar efter att bevara detta, vilket naturligtvis är en omöjlighet. Allra helst på grund av den globalisering och internationalisering som sker med hjälp av den explosivt snabba utveckling av den digitala tekniken. Det nya ledarskapet handlar om ett coachande förhållningssätt med tydliga riktlinjer och med medarbetare som levererar, tar ansvar och är självgående, i värderingsstyrda organisationer där arbetet inte längre är en plats man går till utan något som man gör. Man har ett entreprenöriellt tänkande, vilket också numera ingår i skolans läroplan, som gör att framtidens medarbetare redan är skolade i detta samt i att jobba i projekt.

Entreprenörskap och digitalisering står i agendan bland annat i digitaliseringskommissionens riktlinjer samt att entreprenörer i egenskap av egenföretagare anses inom EU bärga för Europas framtid. Men tankesättet och realiteten i förutsättningarna för att genomföra detta i det alltmer digitaliserade arbetslivet visar på något helt annat. Ska fackförbund och arbetsgivarorganisationer finnas kvar krävs en snabb och radikal förändring av tankesätt och agerande annars har jag svårt att se funktionen för dem i det digitaliserade informationssamhälle som vi tillsammans är mitt inne i skapandet utav.

Cathrin Frisemo, entreprenör och författare till ”WIFL- Work In Fake Life- Din guide till det digitala arbetslivet”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *