LOADING

Type to search

Tips för att skicka filer online

Tips för att skicka filer online

Share

Ibland behöver man skicka tunga filer till någon och då är det alltid riskabelt att försöka skicka dem via mail. Många mailtjänster har en gräns för hur stora filer som kan skickas. Annars är risken stor att det blir en överbelastning på servern och man får jobbiga följdproblem. Läser t.ex. att Google har en gräns för 25MB för filer, som kan bifogas i mail. En enskild fil får inte vara mer än 25MB och det totala antalet filer får inte ha en sammanlagd storlek på över 25MB. Sen är det tydligen så fiffigt att lägger man till en fil på mer än 25MB i Gmail, skapas automatiskt en Google Drive-länk i meddelandet i stället för att bifoga filen.

Här nedan följer tips på några olika tjänster och sätt, som du kan använda för att slippa skicka tunga filer via mail.

WeTransfer

En mycket populär tjänst för att skicka filer online är WeTransfer, som finns på https://wetransfer.com/ Här kan du skicka filer på totalt 2GB storlek gratis. För att skicka tyngre filer måste man betala för ett abonnemang och registrera sig.

Sprend

Denna tjänst når du här https://sprend.com/sarek och man kan skicka en enda fil på upp till 2GB gratis. Det går alltså inte skicka flera filer som totalt har en gemensam storlek av 2GB. Men detta går ju lösa genom att zippa filerna man har. Om man vill kunna skicka större filer krävs betalt medlemskap.

Dropbox

https://dropbox.com kan du skapa ett gratiskonto och lägga upp filer med ett totalt lagringsutrymme av 2GB. Dessa filer kan sedan enkelt delas med andra personer. Man gör detta genom att skapa en länk till filen, som sedan kan skickas till den du vill dela med. Om båda som vill dela med varandra har Dropbox, blir det ännu smidigare. Då kan alla få upp det i sitt eget Dropbox och allt synkas automatiskt. För att kunna lagra ett större utrymme krävs att man betalar för det.

OneDrive

OneDrive ingår i Office-paketet och här kan du få riktigt stor lagring om du har ett Office-paket. Det går även att registrera ett gratiskonto och få tillgång till 5GB lagringsutrymme. Filerna som du lagrar på ditt konto, kan sedan enkelt delas med valfri person, genom att du ger dem åtkomst.
Den du delar filen med kan även redigera filen. Om du även delar en hel mapp med någon kan den även ta bort och lägga till filer.

Google Drive

Registera ett konto på Google Drive gratis och du får hela 15GB lagring tillgänglig. Här kan du sedan skapa en länk till filen, så att vem som helst kan komma åt den. Det går även ge specifik behörighet till filen och att man låta andra redigera t.ex. ett dokument.

FTP-server

Om du har tillgång till en FTP-server kan du lägga upp dina filer där och sedan skicka en länk till mottagaren, där den kan komma åt filerna antingen på hela servern eller i en specifik mapp. Beroende på hur och var FTP-servern är skapad, kan du troligen få ett väldigt stort utrymme att förfoga över. På FTP-servern kan du själv välja om användaren, som du vill ska komma åt dina filer, även ska ha rätt att själv kunna ladda upp filer på servern.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *