LOADING

Type to search

Översättning på webben – det här ska du tänka på!

Översättning på webben – det här ska du tänka på!

Share

Denna artikel är ett sponsrat inlägg från Digitaliseringsrådet och Semantix

Funderar du på att lansera din verksamhet på en global marknad? Då har du
förmodligen börjat grunna på du ska kommunicera med dina potentiella nya kunder.
Där spelar innehållet på din webbplats en stor roll. Läs vidare om du vill ha tips på vad
du behöver tänka på vid översättning av din verksamhets webbplats från ett språk till
ett annat.

Förutsatt att du inte driver en platsbunden verksamhet finns din målgrupp förmodligen i
många fler länder än du tänker på. Med det sagt är chanserna att sälja eller göra affärer
med personer eller företag i andra länder ganska hög.

Tack vare digitaliseringen kan du med ett fåtal knapptryck nå ut till en global marknad
där vem som helst oavsett geografisk plats kan besöka din webbplats. Digitaliseringen
har även medfört möjligheten att analysera vilka länder besökarna kommer ifrån och
vilka språk de talar.

Det spelar dock inte någon roll hur många vi når ut till om vårt budskap inte når fram. För
att nå ut till personer i andra länder (som ofta talar andra språk) ställs det nya krav på
webbplatsens språkliga kommunikation.

Föredra det lokala språk

En vanlig fälla är att tänka att det räcker med att webbplatsen finns på engelska.
Som världens tredje största språk tänker många att det räcker med att översätta
webbplatsinnehållet till engelska och att man sedan är klar för sitelansering. Men rent
psykologiskt tar vi enklare till oss av budskap och blir lättare övertygade när vi läser eller
talar vårt lokala språk. Vi vet med oss att språkbarriärer kan skapa missförstånd och
saker och ting kan gå snett. I många fall avstår vi därför från att ta ett köp-initiativ när
kommunikationen sker på ett språk vi inte talar flytande. Att kommunicera på kundens
hemspråk kan skapa ett större förtroende till dig vilket i sin tur kan leda till fler affärer.

Ha SEO i åtanke

Har du koll på vad SEO är för något? Det handlar om att göra din webbplats lätt
att hitta på sökmotorer, vilket innebär olika insatser från flera håll. Men generellt sätt
handlar det om att anpassa webbplatsinnehållet efter vad dina potentiella kunder söker efter,
och såklart få en hög position i sökresultatet. I ett språkperspektiv behöver du alltså se till att
ditt innehåll matchar språket som dina potentiella kunder söker på. När du ska översätta
innehållet till ett annat språk bör du göra sökordsanalyser på hur sökbeteendet ser ut i det
landet. Det kan hända att de ställer helt andra typer av sökfrågor men som ändå kopplas till din
verksamhet, och då behöver du anpassa innehållet efter det. Innehållet kan alltså skilja sig olika
språk emellan, även om det i slutändan ska förmedla samma budskap.

Tre stycken råd vid översättning av innehåll

Det finns tre generella tillvägagångssätt för att översätta text och innehåll.
Antingen genom verktyg som styrs av maskinintelligens, personal som kan
språket eller att anlita en certifierad översättare.

 1. Anlita en certifierad översättare för hög kvalitetssäkring
  Att anlita en auktoriserad översättare är lönsamt, om man har de
  resurstillgångarna. Språk kan skilja sig mellan varandra både grammatiskt,
  och dialektalt men också ha flera olika nyansskillnader som bara en
  människa kan urskilja, förstå och anpassa. Den certifierade översättare kan
  se till att språket anpassas exakt efter det budskap du vill förmedla och på
  så sätt öka chanserna att nå fram till mottagaren.

 2. Onlineöversättning är kostnadseffektivt och lättillgängligt
  Det är en vattendelare huruvida online översättningsverktyg är bra eller
  dåliga. De flesta är kostnadsfria och lättillgängliga vilket är lönsamt ur ett
  ekonomiskt perspektiv, men ur kvalitetsperspektiv beror det på vilket
  verktyg du använder. Risken med maskinintelligens är att du ökar chansen
  för grammatiska fel och felformuleringar som kan leda till att
  verksamheten uppfattas oseriös. Samtidigt går det inte att förbise saknade
  resurstillgångar. Att anställa externa översättare är ingenting som alla
  företag har möjlighet att lägga resurser på. Och inte ska väl det hindra
  någon från att få värdefullt och kommunikativt innehåll? Det finns faktiskt
  flera översättningsverktyg och appar som utlovar högkvalitativa resultar.
  Det du behöver göra är att se till att appens funktioner stödjer ditt
  användningsområde. Det finns översättningsappar och verktyg som funkar
  bättre för till exempel lärande av nytt språk eller resande. Se till att din app
  eller ditt verktyg fungerar bra för översättning inom affärsverksamheter.
  För att även se till att appen eller verktyget erhåller god kvalite kan du
  exempelvis kolla efter följande funktioner; offline översättning,
  textöversättning eller noggrannhet.
 1. Råd till er som kan översätta internt i verksamheten
  Har du turen att ha resurser på plats med de efterfrågade
  språkkunskaperna finns det flera saker du kan tänka på för att öka
  kvalitetssäkringen.

  Val av översättare
  Det bästa är om personen som ska översätta texten talar språket
  som sitt modersmål. Som tidigare nämnt finns det nyansskillnader i
  alla språk som belyser olika budskap och känslor och det kan vara
  svårt att uppfatta skillnaderna om språket är sekundärt.

  Textproduktion och bearbetning
  Ta reda på vem du skriver texten till, vem är personen som ska ta
  emot och förstå budskapet i det du vill säga? All information, fakta
  och tonalitet ska anpassas därefter. När du skriver till personer från
  andra länder är det också viktigt att göra sig medveten om
  eventuella kulturskillnader som textinnehållet behöver anpassas
  efter. Däremot ska du avstå från att använda diverse kulturella
  fenomen, metaforer eller ordlekar då det inte är säkert att det
  uppfattas likadant på det andra språket eller kulturen. Skriv enkelt
  och tydligt med moderna termer och synonymer för att undvika
  förvirring hos läsaren.
  Om du är en van skribent och textproducent går det förmodligen
  ganska fort för dig att ta fram ett textunderlag och översätta det.
  Men för en mindre van skribent kan det ta längre tid. Se till att ha god
  tid på dig och börja inte för sent. Det är också viktigt att bearbeta
  texten ett flertal gånger innan du ser den som fullbordad.

  Korrekturläsning

Mänsklig inlärning innebär dock mänskliga fel. Därför ska du alltid be
andra personer att korrekturläsa din text. Du kan även be en eller
flera personer som matchar din målgrupp att läsa igenom texten för
att se om hen förstår och tolkar informationen på det sättet du vill
att målgruppen ska göra. Genom detta kan du säkerställa att
felstavningar och grammatiska fel undviks samt se till att budskapet
faktiskt når fram till mottagaren.

Nu vet du mer om vilka möjligheter som finns och vad som är viktigt att tänka på
från början när det kommer till översättning av ett språk till ett annat. Oavsett om
du översätter innehållet själv eller vill skicka information till en kvalificerad
översättare kan du känna dig mer säker och sakkunnig inför din
översättningsprocess . Lycka till med ditt globala marknadsarbete!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *